Bat Eared Fox taken...

Bat Eared Fox taken south of Kalahari Tented camp

Title: Bat Eared Fox taken south of Kalahari Tented camp

Description: By Peter Burrow

Views: 1987  Date: 2012-10-19